59 / 39

firem / partnerů

19 tis

celkový počet zaměstnanců u členských subjektů (cca)

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

Členové

Služby

Výzkum a vývoj

Komplexní podpora výzkumu a vývoje členské základny je jedním z našich hlavních balíčků nabízených služeb. Podpora výzkumu a vývoje zahrnuje selekci relevantních výzev, facilitaci tvorby projektových konsorcií, přípravu a management inovativních záměrů a konzultace týkající se finančních a legislativních záležitostí.

Internacionalizace

Podpora internacionalizace členských subjektů je zásadním stavebním kamenem našich služeb. Tato podpora zahrnuje převážně partnering pro rozvoj výzkumných a obchodních příležitostí, podporu vstupu na cílové trhy, zajišťování a organizaci výměnných pobytů a organizaci obchodních misí.

Marketing a PR

Propagace unikátních výsledků a úspěchů členské základny a samotné klastrové organizace Nanoprogress je klíčovým prvkem pro zajištění efektivních podpůrných politik a dlouhodobé udržitelnosti spolku a jeho členů. K propagaci Nanoprogress využívá řadu efektivních nástrojů jako jsou členský katalog, webové stránky, sociální sítě a propagační videa.

Vzdělávací aktivity

Rozvoj znalostní základny členských subjektů hraje zásadní roli pro efektivní fungování a udržitelnost podnikové i vědecko-výzkumné sféry. V této oblasti Nanoprogress zajišťuje odborná školení, realizuje odborné semináře a webináře a poskytuje členské základně specifické konzultace na základě konkrétních potřeb.

Projekty

Úspěchy

 
 
 
Foto success