Nanoprogress, z.s. – DIGI vzdělávání zaměstnanců členů

Rozpočet: 24 955 776,00 Kč

Cílovou skupinu tvoří zaměstnanci členských subjektů žadatele.

Cílem projektu je zvýšit prostřednictvím digi vzdělávání úroveň kompetencí pracovníků, která splní stávající potřeby zaměstnavatele a požadavky měnícího se trhu práce.

 

Registrační číslo projektu: CZ.31.6.0/0.0/0.0/23_101/0008449

Doba realizace projektu: 1.1.2024 – 30.9.2025

Celková výše projektu: 24 955 776,00   Kč

 

Příjemcem je NANOPROGRESS, z.s.

 

Cílovou skupinu tvoří zaměstnanci členských subjektů žadatele.

Cílem projektu je zvýšit prostřednictvím digi vzdělávání úroveň kompetencí pracovníků, která splní stávající potřeby zaměstnavatele a požadavky měnícího se trhu práce.

 

 

Projekt Nanoprogress, z.s. je financován Evropskou unií.