Vzdělání je cesta k úspěchu

Poskytovatel: EU

Nanoprogress se tímto projektem zapojil do Operačního programu Zaměstnanost, který je podporován Evropskou unií prostřednictvím Evropského sociálního fondu. Projekt je zacílen na řešení problémů s nedostatečným vzděláním zaměstnanců členů Nanoprogressu, z.s. Hlavním cílem projektu je umožnění rozvoje těchto zaměstnanců díky vzdělávání v různých oblastech souvisejících s jejich pracovní činností, které by mělo napomoci ke zvýšení jejich odbornosti i profesních kompetencí a díky tomu napomoci i celkovému rozvoji našich členů na trhu a zvýšení jejich konkurenceschopnosti.
Zaměstnanci se zapojí do projektu formou vzdělávání v těchto oblastech:
• Obecné IT
• Měkké a manažerské dovednosti
• Technické a jiné odborné vzdělávání
• Účetní, ekonomické a právní kurzy
• Jazykové vzdělávání
• Interní lektor
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.