Tým

Představenstvo

JUDr. Miloslav Drbálek

Člen představenstva

JUDr. Miloslav Drbálek, advokát, člen představenstva, má na starosti v klastru zejména přípravu smluvní dokumentace a přípravu veřejných zakázek v součinnosti s ostatními členy představenstva. Zabývá se také vyhlašováním a vedením výběrových řízení včetně komunikace s účastníky a uzavřením smluvního vztahu s finálním uchazečem. Dále vytváří písemná stanoviska ke kontrolám MSP a má na starosti složitější právní záležitosti.

Ing. Luboš Komárek, MSc.

Předseda představenstva

Ing. Luboš Komárek, MSc. vystudoval Strojní inženýrství na VUT v Brně a ekonomiku podniku a konkurence na INDEG Business School v Lisabonu. Disponuje jak odbornými dovednostmi, tak i pracovními zkušenostmi získanými v tuzemsku a v průběhu osmiletého pobytu v zahraničí. V klastru Nanoprogress začínal jako výzkumný pracovník a na výzkumu se stále podílí. Dále je zodpovědný za vedení klastru, navazovaní strategické spolupráce, ochranu duševního vlastnictví, periodický kontroling plánovaných aktivit a výstupů dle implementačního plánu a oborové konzultace. Prezentuje klastr na vybraných událostech, dohlíží na přípravu procesů klastrové excelence, rozvoj klastru a internacionalizaci, patentovou a klastrovou politiku a obchodní aktivity.

Mgr. Martin Šlais, Ph.D.

Místopředseda představenstva

Mgr. Martin Šlais, Ph.D., hlavní vedoucí výzkumu a vývoje získal magisterský titul v oboru Ekologie a limnologie na Biologické Fakultě Jihočeské Univerzity České Budějovice a doktorský titul v oboru Veterinární toxikologie na Veterinární Fakultě Veterinární a Farmaceutické Univerzity Brno. Má významné zkušenosti s vedením týmů specialistů v oboru výzkumu a vývoje léčiv a biomedicínských inovativních technologií. Je autorem více než 80 studií v oboru preklinické toxikologie. Mezi jeho hlavní aktivity patří řízení odborných projektů a profesionálních týmů zaměřených na specializovaný výzkum funkcionalizovaných nanovlákenných struktur.

Management klastru

Ing. Tomáš Janoušek

Vedoucí laboratoří

Ing. Tomáš Janoušek, vedoucí laboratoří a výzkumně vývojový pracovník vystudoval magisterský obor se zaměřením na nanotechnologie, nanomateriály a biotechnologie v oblasti čištění odpadních vod. V rámci klastru má na starosti řízení provozoven, laboratoří, technologický rozvoj a realizaci a koordinaci výzkumně vývojových prací v rámci projektů výzkumu, vývoje a aplikací nanostruktur.

Ing. Lucie Ligasová, Ph.D.

Klastrová manažerka pro odborné řízení

Ing. Lucie Ligasová, Ph.D., manažerka klastru pro odborné řízení má doktorské vzdělání v oboru nanotechnologií a dlouholeté zkušenosti v oboru. V klastru se věnuje zejména vedení projektových manažerů, navazování a vedení specifické spolupráce, odborným konzultacím vůči manažerskému týmu, komunikaci s klíčovými tuzemskými i zahraničními partnery klastru, reprezentaci klastru, marketingovým aktivitám a PR.

Ing. et Ing. Anna Marytová

Klastrová manažerka pro finanční řízení

Ing. et Ing. Anna Marytová, manažerka klastru pro finanční řízení má vysokoškolské vzdělání v oboru Podniková ekonomika a management a dále v oboru Podnikání a právo se zaměřením na Daně v podnikání. V klastru se věnuje zejména finančnímu řízení projektů, vedení projektových manažerů a vlastních projektů, navazování a vedení specifické spolupráce, komunikace s partnery klastru a reprezentace klastru v zahraničí, internacionalizaci klastru a jeho členů v zahraničí a výběru nových specifických trhů, reprezentaci na zahraničních misích, vedení personalistiky klastru, marketingové propagaci a PR klastru.

Ing. Martin Šrámek

Finanční manažer

Ing. Martin Šrámek, finanční manažer klastru, má bohaté zkušenosti s finančním řízením společností, v jednání s bankovními ústavy, faktoringovými společnostmi, a dalšími finančními institucemi. Mezi hlavní pracovní náplň v klastru patří finanční management a kontroling, zejména finanční dohled nad realizací jednotlivých projektů klastru a jejich vazba na klastr jako celek.

Členové týmu

Ing. Vojtěch Černík

Účetní klastru

Ing. Vojtěch Černík, hlavní účetní klastru má dlouholeté zkušenosti s řízením a koordinací projektů, managementem procesů a vyhodnocováním ekonomiky projektů. Mezi jeho další kompetence patří také finanční řízení a koordinace chodu společností. Pan Černík mimo jiné složil úspěšně zkoušky daňového poradce má na starosti účetnictví klastru.

Ing. Jana Černíková

Mzdová účetní

Ing. Jana Černíková, mzdová účetní klastru má dlouholeté zkušenosti s přípravou a zpracováváním mezd a podkladů týkajících se mzdových odvodů.

Mgr. Jan Frýdl

Právní podpora klastru

Mgr. Jan Frýdl, právní podpora klastru má na starosti realizaci právních záležitostí a přípravu smluvní dokumentace pro potřeby klastru. V rámci projektu rozvoje klastrové organizace se věnuje zejména vedení administraci a přípravě projektových žádostí.

Bc. Vojtěch Galáč

Vedoucí laborantů

Bc. Vojtěch Galáč, vedoucí laborantů, vědecko-výzkumný pracovník má dlouholeté zkušenosti a praxi v laboratoři na výrobu a aplikaci nanovlákenných struktur. Mezi jeho hlavní pracovní činnosti patří vedení a koordinace laboratorních prací, příprava vzorků a komplementace projektových zpráv.

Ing. Karel Havlíček, Ph.D.

Produktový manažer

Karel Havlíček, projektový a produktový manažer vystudoval Technickou univerzitu v Liberci se zaměřením na nano- a biotechnologie. Má řadu zkušeností s přípravou a řízením výzkumných projektů a realizací vědecko-výzkumných prací. Mezi jeho další odbornosti spadá auditování laboratoří, řízení kvality, komunikace s odbornou veřejností, navazování kontaktů mezi firmami a akademickou sférou a PR aktivity. Je členem Rady pro výzkum, vývoj a inovace Libereckého kraje (RVVI LK) a také expertním členem CzWA (Asociace pro vodu ČR). V rámci klastru se zabývá především přípravou, řízením, koordinací a řešením výzkumných projektů a je zodpovědný za produktový management.

Kamila Janečková

Office manažerka

Kamila Janečková, vedoucí kanceláře, má dlouholeté zkušenosti na pozicích výkonné a osobní asistentky vrcholových manažerů, ale také jako specialista smluvního oddělení a PR specialista. Prošla několika významnými mezinárodními společnostmi i odvětvím family office. Mezi její pracovní činnosti patří kompletní office management, správa agendy předsedy klastru, včetně PR či komunikačních aktivit spolku.

Bc. Zora Krykorková

Laborant

Bc. Zora Krykorková, laborant, pracovník výzkumu a vývoje, provádí realizaci výzkumně vývojových prací v laboratoři dle pokynů a požadavků vedoucího pracovníka.

Ing. Kateřina Lajblová

Projektová manažerka

Ing. Kateřina Lajblová, projektová manažerka má na starosti vedení vzdělávacích projektů klastru včetně finančního aspektu.

Iva Liznerová

Asistentka klastru

Iva Liznerová, asistentka klastru má mnohaleté zkušenosti s administrativní podporou a vedením agendy a řízením sekretariátu. Mezi její hlavní pracovní činnosti spadá vedení operativní evidence, příprava podkladů pro jednání, vedení provozní korespondence, adresáře, statistiky, databáze členů, archivace dokumentů.

Ing. Jiří Mikeš, MBA

Manažer pro rozvoj spolupráce

Ing. Jiří Mikeš, MBA, manažer pro rozvoj spolupráce má vysokoškolské vzdělání a dlouholeté zkušenosti s přípravou a realizací výzkumně vývojových a vysoce inovativních projektů. V klastru má na starosti zejména vedení a realizaci výzkumně vývojových projektů.

Bc. Michal Puchrík

Laborant

Bc. Michal Puchrík, laborant, pracovník výzkumu a vývoje, provádí realizaci výzkumně vývojových prací v laboratoři dle pokynů a požadavků vedoucího pracovníka.

Provozovny

Sídlo klastru

Nová 306, Pardubice-Polabiny, 530 09, Česká republika

Liberecká laboratoř

Bendlova 1409/7, 460 01 Liberec, Česká republika

Laboratoř v Jeřmanicích

Liščí 234, Jeřmanice 463 12, Česká republika

Kancelář v Praze

Zelený pruh 95, Praha 4 - Braník, 140 00, Česká republika

Úspěchy a ocenění

______________________________________________

 

Projekt „Nanoprogres“ byl zvolen projektem roku v kategorii Spolupráce firem – klastry a stal se jedním z nejúspěšnějších národních projektů financovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Ocenění udělila agentura CzechInvest společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu.

______________________________________________

 

Nanoprogress vede spolu se svými mezinárodními partnery (Packbridge, Plastiwin, InovCluster, BalticNet-PlasmaTec, Packaging Cluster) Evropské strategické klastrové partnerství „AdPack“ v nově vznikajícím odvětví inteligentních obalovin.

 

______________________________________________

 

Nanoprogress založil společně s 6 partnery právní strukturu Ad-pack EHZS (Adpack EEIG) za účelem udržitelné podpory a rozvoje inovací a internacionalizace evropských podniků a inovačních institucí. Tento ekosystém v sobě zahrnuje více než tisíc zástupců privátního právního sektoru.

 

______________________________________________

 

Klastr byl oceněn zlatou medailí klastrové excelence. Získáním tohoto ocenění je Nanoprogress zařazen mezi evropskou klastrovou elitu.

 

Klastr byl oceněn titulem Zlatý klastr 2016 za nejdynamičtější klastr roku 2016. V hodnocení klastrových organizací, které prováděla FaME a NCA v letech 2012 a 2016 se v pořadí výkonnosti Nanoprogress posunul z 27. na 3. místo.