INGENIOUS

Poskytovatel: EU

Ingenious je projekt podpořený v rámci programu Euroclusters.

Projekt Eurocluster INGENIOUS podporuje evropský průmysl, aby získal suverenitu, podpořil konkurenceschopnou udržitelnost, stal se prvním klimaticky neutrálním kontinentem na světě do roku 2050 a formoval digitální budoucnost Evropy. Abychom se s těmito výzvami vypořádali, je potřeba disruptivní inovace a transformace, zejména v energeticky náročných průmyslech (EII). Hodnotové řetězce energeticky náročných průmyslů jsou hluboce zakořeněné a propojené s většinou ostatních globálních průmyslových hodnotových řetězců. Digitální a zelená transformace jsou klíčovými faktory pro podporu takové změny a zajištění dlouhodobé životaschopnosti inkluzivního evropského trhu. INGENIOUS se zaměřuje především na podporu malých a středních podniků (SME), které jsou páteří ekonomiky, a bude je podporovat při budování odolnosti a při přechodu na zelenou a digitální ekonomiku.

Projekt INGENIOUS slouží jako páka pro firmy k implementaci vysoce inovativních řešení, k pronikání na klíčové trhy a k přilákání kritického množství partnerů prostřednictvím tří finančních nástrojů (Inovační grant, Školící grant a Mezinárodní grant).

Celková výše přímé finanční podpory pro malé a střední podniky v rámci programu INGENIOUS je 1,05 milionu eur.

Hlavní aktivity projektu:

  • Finanční podpora pro malé a střední podniky prostřednictvím inovačních, školících a mezinárodních grantů
  • Příprava na odolnost a plány kontinuity podnikání v energeticky náročných průmyslech pro malé a střední podniky
  • Identifikace 7 hlavních výzev v energeticky náročných průmyslech
  • Organizace workshopů, networkingových akcí
  • Školení pro malé a střední podniky a manažery klastrů