Vzdělání je budoucnost

Poskytovatel: EU

Nanoprogress se tímto projektem zapojil do Operačního programu Zaměstnanost 2014 – 2020, který byl rovněž podporován Evropskou unií prostřednictvím Evropského sociálního fondu.

Cílem tohoto projektu bylo podpořit vzdělání zaměstnanců členů klastru v oblastech obecného IT, měkkých a manažerských dovedností, jazykového vzdělávání, specializované IT a účetnictví, práva a ekonomiky a dalších.
Cílem projektu bylo zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců, a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Cíle projektu byly splněny.

Zaměstnanci se zapojili do projektu formou vzdělávání v těchto oblastech:
• měkké a manažerské dovednosti
• obecné IT
• účetní, ekonomické a právní kurzy
• jazykové kurzy
• interní kurzy