Výzkum pokročilých nanostruktur pro aplikace v oblasti potravinářství a čištění vod

Poskytovatel: MPO

Projekt "Výzkum pokročilých nanostruktur pro aplikace v oblasti potravinářství a čištění vod" je zaměřen na výzkum a vývoj inovativních nanovlákenných struktur a z nich odvozených filtračních materiálů pro aplikace v oblasti filtrací potravinářských medií a čištění kontaminovaných odpadních a bazénových vod.

Cílem projektu je:

- Výzkum, vývoj a optimalizace inovativní jednotky poloprovozní velikosti, které budou umožňovat efektivní eliminaci perzistentních, vysoce rizikových pesticidních látek z vod. Efektivní eliminace pesticidů bude založena na intenzifikaci jejich kontaktu se specifickými mikrobiálními konsorcii vykazujícími zvýšenou schopnost biodegradace. Za tímto účelem bude první jednotka osazena membránami na bázi dutých vláken, které budou sloužit jako distributor čištěné vody. Dutá vlákna budou zároveň využita jako podpora pro biofilmové struktury tvořené specifickými mikrobiálními konsorcii. Druhá jednotka bude využívat nejnovějších poznatků z oblasti nanomateriálového výzkumu, konkrétně nanovlákna připravená prostřednictvím zvlákňování ve střídavém elektrickém poli. Díky využití nanovláken bude zajištěn zvýšený kontakt čištěné vody/pesticidů a specifické biomasy.

- Technologie plně autonomní poloprovozní filtrační jednotky pro filtraci potravinářských médií, zejména vína, která bude pro filtraci využívat, v rámci tohoto projektu, vyvinuté filtry na bázi nanovláken připravené prostřednictvím zvlákňování ve střídavém elektrickém poli (AC elektrospinning).

- Výzkum a vývoj zařízení, které bude umožňovat skládání vyvinuté plošné AC nanovlákenné membrány do podoby filtrační svíčky.

- Vyvinout a optimalizovat modulární zařízení pro ultrafiltraci bazénových vod využívající vinuté svíčkové předfiltry a filtry s nanovlákennými strukturami. S využitím těchto filtrů docílit efektivní separace přítomných mikroorganismů (bakterií, virů, plísní, kvasinek, řas) a nerozpuštěných látek z filtrované bazénové vody. Prokázat funkčnost vyvinuté plošné nanovlákenné membrány a vinutých svíčkových filtrů s nanovlákennými strukturami při retenci nežádoucích látek a reziduí z filtrované bazénové vody a tím docílit snížení spotřeby aktuálně využívaných dezinfekčních činidel.