Zkvalitňování klastrové organizace a jejího řízení za účelem dosažení evropské úrovně klastrové excellence

Poskytovatel: MPO

Primárním cílem projektu je zlepšení struktury klastru a jeho řídících procesů k tomu, aby udržel postavení mezi světově nejlepšími klastry a bylo vyhověno specifickým potřebám a strategickým prioritám klastrového managementu a členské základny.

Projekt s názvem "Zkvalitňování klastrové organizace a jejího řízení za účelem dosažení evropské úrovně klastrové excelence" s registračním číslem CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_333/0023640 navazuje na předchozí rozvojové projekty klastru Nanoprogress. Projekt svou náplní a zaměření cílí převážně na rozvoj kompetencí managementu klastrové organizace a jeho členské základny, zkvalitnění jejích řídících procesů a nabízených služeb, rozvoj obchodní a výzkumné spolupráce v evropském prostoru a na globální úrovni, zkvalitnění značky klastrové organizace v tuzemsku a zahraniční a na obnovu zlaté známky klastrové excelence, jež zajistí přední pozici mezi klastry světové úrovně EU.