Výzkum a vývoj specificky funkcionalizovaných nanovlákenných struktur širšího aplikačního využití

Poskytovatel: MPO

Cílem projektu je realizovat tento výzkumný program a vytvořit znalostní základnu s předkonkurenčním charakterem výzkumných výstupů v následujících vybraných oblastech:

- Identifikace vhodných vstupních monomerů a polymerů obsahujících substituční skupiny umožňující následnou funkcionalizaci zvlákněných polymerů pomocí chemických a biologicky aktivních látek

- Syntéza polymeru (polyuretan), který bude obsahovat vhodné substituční skupiny pro následnou funkcionalizaci a zároveň bude z hlediska kvalitativních parametrů vhodný pro inovativní aplikace v oblasti biomedicíny, potravinářství, sanačních technologií a dalších

- Zlepšení specifických fyzikálních a funkčních vlastností nanovlákenných struktur

- Vývoj postupů a selekce specifických materiálů, které umožní produkci laminátů tak, aby se dosáhlo požadovaných mechanických vlastností, zvýšila se antimikrobiální a antialergická efektivita a podpořila jejich samočistící schopnost

- Optimalizace hmotnostního zastoupení nanovlákenné vrstvy, pevnosti a produktivity lineárních nanovlákenných struktur kompozitních či čistě nanovlákenných pro určité vstupní materiály

- Vývoj kombinovaného léčivého přípravku na bázi nanovlákenného nosiče a endogenního materiálu z kmenových buněk atomizovaného do formy nanopartikulí s terapeutickou efektivitou