Vývoj reprodukovatelné metody pro přípravu nanovláken typu „jádro/plášť“

Poskytovatel: MPO

Klastr Nanoprogress v letech 2010 – 2013 ve spolupráci celkem s devíti svými členy a externími firmami úspěšně připravil a zrealizoval tuzemský projekt kolektivního výzkumu vedoucího k přípravě a testování inovativních nanovlákenných struktur. Projekt byl z Operačního programu Podnikání a inovace v rámci výzvy Spolupráce – klastry výzva I (řídící orgán OPPI – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR).
Hlavními cíli projektu bylo navrhnout reprodukovatelnou metodiku pro přípravu ,,koaxiálních“ nanovlákenných struktur (typu jádro / plášť), vytvořit světově unikátní zařízení pro přípravu koaxiálních nanovlákenných struktur a otestovat využití těchto struktur v biomedicínských a dalších průmyslových aplikacích.
V rámci projektu byla navržena metodika reprodukovatelné přípravy nanovláken typu jádro / plášť a zkonstruována světově unikátní zařízení pro koaxiální elektrostatické zvlákňování polymerních roztoků. Jeden z přístrojů byl certifikován i pro čisté prostory třídy A. Produkované koaxiální nanostruktury ukázaly vysoký aplikační potenciál v oblasti biomedicíny, kde byl úspěšně testován jejich efekt na urychlení regenerace kostních a kožních defektů, a také se tyto funkcionalizované nanostruktury osvědčily jako efektivní systémy pro řízené dávkování biologicky aktivních látek. Úspěšná realizace projektu a dosažené unikátní výsledky vedly v listopadu 2015 k udělení ocenění od MPO a agentury CzechInvest za nejlepší podnikatelský projekt roku v kategorii Rozvoj spolupráce firem – klastry. Vytyčené projektové cíle byly splněny v plném rozsahu.