Technologické rozšíření sdíleného centra klastrové organizace Nanoprogress

Poskytovatel: MPO

Cílem tohoto projektu je rozšíření technologické základny klastru Nanoprogress, prostřednictvím dodávek nových funkčních zařízení.

Projekt by měl rozšířit stávající technologickou základnu liberecké provozovny a zdokonalit světově unikátní technologii přípravy nanovláken (AC elektrospinning).  Zlepšení je nasměrováno především do oblasti přípravy plošných nanovlákenných struktur do šíře 500 mm připravovaných prostřednictvím inovovaných elektrod a také  k využití technologie  pro tvorbu kompozitní nanovlákenné chirurgické nitě a vývoj maloprůměrových nanovlákenných trubic souvisících s rozvojem tkáňového inženýrství.

Cílem tohoto projektu je rozšíření technologické základny klastru Nanoprogress, prostřednictvím dodávek nových funkčních zařízení:

Dodaná zařízení by měla zvýšit uplatnění nanovlákenných struktur např. pro účely filtrace, biomedicínské aplikace, aplikace v oblasti polymerních nanovláken, aplikace v čištění odpadních vod, katalýze, biomedicíně a také rozšířit jejich využití v sortimentu více vrstvých textilií a umožnit zkvalitnění standardních výrobků přidáním nanovlákenné vrstvy a vytvořením kompozitní nanovlákenné struktury s přidanou praktickou hodnotou. Nově pořízená zařízení umožní členům klastru přístup ke klíčovým technologiím a kromě možnosti rozšíření produktového portfolia průmyslových členů umožní rozšíření vědomostní základny v oblasti klíčových, ve světě ojedinělých znalostí získaných výzkumem, návrhem, konstrukcí a vylepšením stávající technologie a jejich částí.