Rozvoj technologické infrastruktury klastru Nanoprogress

Poskytovatel: MPO

Projekt by měl rozšířit stávající technologickou základnu klastru Nanoprogress a otevřít tak nové cesty využitelnosti světově unikátní technologie přípravy nanovláken pomocí střídavého proudu (AC elektrospinning). Zahrnuje dodávku funkčního modelu zařízení pro přípravu a testování plošných a 3D struktur a funkčního modelu zařízení pro přípravu 3D nanovlákenných struktur z polymerních a anorganických nanovláken.

Cílem projektu je rozšíření technologické základny klastru Nanoprogress. Dodaná zařízení by měla zvýšit uplatnění nanovlákenných struktur např. pro účely sorbce těžkých kovů, biomedicínské aplikace, aplikace v oblasti anorganických nanovláken, aplikace v energetice, katalýze, biomedicíně a také rozšířit jejich využití v sortimentu 3D textilií a umožnit zkvalitnění standardních výrobků přidáním nanovlákenné vrstvy a vytvoření funkcionalizované struktury s přidanou praktickou hodnotou. Nově pořízená zařízení umožní členům klastru přístup ke klíčovým technologiím a kromě možnosti rozšíření produktového portfolia průmyslových členů umožní rozšíření vědomostní základny v oblasti klíčových, ve světě ojedinělých znalostí získaných výzkumem, návrhem, konstrukcí a vylepšením stávající technologie a jejich částí.