Inovace a rozvoj klastrové excelence a spolupracujících partnerství (Inno-drop)

Poskytovatel: EU

Tento projekt je dalším mezinárodním projektem, který Nanoprogress realizoval a byl primárně zaměřený na zkvalitnění řízení klastrových organizací zavedením konceptu klastrové excelence. 

V konsorciu kromě klastru Nanoprogress vystupovaly BNPT, ZINNAE a Water Sensors and Membranes. Realizační fáze projektu začala v listopadu 2016 a poběží do listopadu 2018. Část finančních zdrojů vynaložené v projektu byla hrazena z programu COSME v rámci výzvy COS-CLUSTER-2015-3-02, kde byla poskytnuta dotační podpora Evropská komise.
Hlavním cílem projektu bylo posílení kvality řízení klastrových organizací vedoucích k udržitelné dlouhodobé mezi-klastrové mezinárodní spolupráce.
V průběhu realizace projektových aktivit byly odevzdány všechny plánované výstupy včas a v požadovaném rozsahu. Doposud byl připraven komunikační plán a provedeno výběrové řízení na lektory pro školení v pěti oblastech klastrové excelence pro zástupce klastrového managementu. Došlo k auditu dvou klastrových organizací konsorcia pro bronzovou medaili klastrové excelence a k realizaci dvou tematických školení z oblastí klastrové excelence. Po celou dobu projektu probíhal kontinuální reporting směrem k Evropské komisi a pravidelné kontrolní videokonference.