Čištění širokospektrálně znečištěných vod

Poskytovatel: MPO

Projekt řešil potřebu variabilního mobilního systému pro čištění specificky znečištěných vod, aplikovatelný jak pro zdroje pitných vod, tak v rámci sanace podzemních vod nebo čištění průsakových skládkových vod.

Cílem tohoto projektu bylo vyvinout variabilní modulární systém čištění vod (VMSČV), včetně jednotlivých modulů, z kterých bude výsledný systém složen. Variabilní modulární systém bude možné aplikovat na široké spektrum vod s rozdílnou koncentrací a charakterem kontaminace. Významným inovativním prvkem tohoto systému je vysoká míra flexibility a univerzálnost spočívající v možnostech rychlého nasazení na různé typy a míry kontaminace / znečištění. Do tohoto projektu byl zapojen klastr Nanoprogress spolu se společností AQUATEST a.s., která poskytovala konzultační a inženýrské služby v oblastech ochrany životního prostředí a vodního hospodářství. Tento projekt byl úspěšně dokončen a všechny vytyčené cíle byly naplněny.