BINAR | Elektrostatické zvlákňování biopolymerů pro pokročilé průmyslové aplikace

Poskytovatel: MPO

Projekt je zaměřen na využití přírodních biopolymerů v širokém spektru průmyslových odvětví v podobě nanovlákenných struktur. Jejich přidanou hodnotou je výrazně menší zatížení životního prostředí nejen při jejich výrobě, ale i v dalších jednotlivých fázích životního cyklu až po jejich biologický rozpad a vstřebatelnost. 

Cílem projektu je ověřit transformaci přírodních biopolymerů metodou elektrostatického zvlákňování a doprovodných technologií (dodatečná kompozitní nebo povrchová modifikace) pro přípravu materiálových kandidátů uplatnitelných v potravinářství, výživě, krmivářství, ale i kosmetice a medicíně. Rámcový soubor zpracovávaného materiálu zahrnuje pivovarské mláto, vinařské matoliny, kvasinkovou biomasu a některé materiály rostlinného a živočišného původu. Zásadní odlišností je propojit technologii zvlákňování s řízenými, čistými a klimatizovanými podmínkami procesů, aby nedošlo ke znehodnocení nebo kontaminaci zvlákňovaných biomateriálů. Bude dosaženo 6 hlavních výstupů tvořených 3 funkční vzorky: Zvlákněný biopolymer (soubor), Experimentální infrastruktura zpracování vinařské biomasy a Zpracovaná vinařská biomasa; 2 ověřenými technologiemi: Elektrostatické zvlákňování biopolymerů, Metodika predikce vhodnosti pro zvláknění; 1 poloprovozem: Produkční kapacita v režimu poloprovozu.