AGRONA | Pokročilé materiály pro environmentální a potravinářské aplikace

Poskytovatel: MPO

Projekt se zaměřuje na aplikační výzkum pokročilých materiálů do environmentální a potravinářské oblasti, primárně na zdokonalení využití odpadních vod a výzkum pokročilých materiálů pro zajištění hospodárného využití závlahové vody. 

Projekt je reflexí 4 identifikovaných oblastí v rámci rostlinné produkce, kde se prokazatelně objevuje aplikační příležitost pro reálné uplatnění technických řešení založených na progresivních materiálech, organoelektronice a materiálových nanotechnologií. Konkrétně se jedná o oblast rozšíření využití zdrojů vod pro zálivku založené na filtračních modulech, které sníží jejich antropogenní znečištění a přispějí k omezení opětovného vstupu látek typu rezidua PPCPs, léčiv, endokrinních disruptorů a mikroplastů do půdy, resp. do pěstovaných plodin. Ve všech oblastech bude kladen primárně největší důraz na bezprostřední uplatnitelnost takových řešení, která budou spolehlivá, uživatelsky a environmentálně příznivá a svým uplatněním přispějí k posunu znalostí ve prospěch vzniku nástrojů posilující udržitelnost a využití příležitostí.