TERAMED, s.r.o.

Nad Kamínkou 1345, 156 00 Praha

Společnost TERAMED, s.r.o. je základním členem klastru Nanoprogress.

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Společnost TERAMED, s.r.o. je podnik kategorie SME založený v roce 2002. Činnost společnosti je zaměřena na životní prostředí, konkrétně na interakci horninového prostředí a lidské činnosti. Hlavním objektem zájmu jsou staré i nové ekologické zátěže. Společnost cílí na moderní postupy v jejich monitorování a odstraňování založené na součinnosti biologické a abiotické složky životního prostředí.

PRODUKTY A SLUŽBY

  • Průzkum a sanace kontaminovaných území
  • Hydrogeologický a geotechnický průzkum
  • Smluvní výzkum v oboru geomikrobiologie

Výzkumná činnost

Společnost TERAMED, s.r.o. se intenzivně věnuje výzkumu a vývoji moderních dekontaminačních technologií zaměřených na monitorování a odstraňování polutantů z horninového prostředí a podzemní vody.

  • Kombinované technologie pro řešení ekologických škod
  • Geomikrobiologie jako technologický nástroj
  • Pokročilý monitoring kontaminovaného prostředí