Vývoj zdravotnických prostředků na bázi funkcionalizovaných nanovláken pro topické aplikace, kožní kryty a regenerativní chirurgii

Poskytovatel: MPO

Cílem projektu byla příprava funkcionalizovaných nanosystémů s řízeným uvolňováním biologicky aktivních látek. Experimentální práce byla zaměřena na optimalizaci metody pro přípravu mikročástic pro léčbu defektů pojivových tkání, neinvazivní léčbu poranění kožních tkání a charakterizaci diferenciace mezenchymálních kmenových buněk ve vyvíjených nanostrukturách. Dále byly optimalizovány polymerní biomateriály, s využitím zejména jako scaffoldy pro proliferaci a diferenciaci mezenchymálních kmenových buněk pro aplikace v regenerativní medicíně, které následně prošly úspěšně in vitro testováním.