Vývoj kompozitních materiálů s integrovanou nanovlákennou vrstvou a funkcionalizovaných nanovlákenných struktur pro oblasti průmyslových aplikací

Poskytovatel: MPO

Hlavními cíli výzkumu, který je nyní ve fázi realizace, jsou optimalizace AC přípravy nanovláken, včetně koaxiálních, příprava plošných nanostruktur a kompozitních membrán o specifických vlastnostech a také funkcionalizace těchto nanostruktur inkorporací granulárních materiálů.