VIDA (H2020 – INNO-SUP)

Poskytovatel: EU

Inovace s přidanou hodnotou v zařízeních na ochranu přírody (VIDA) budou podporovat a využívat růstový a inovační potenciál malých a středních podniků působících v rámci evropských potravinových řetězců, které spojují čtyři vzájemně se doplňující a vzájemně závislá odvětví; potravin, energie, vody a klíčových technologií (KET). VIDA posílí stávající a vytvoří nové meziodvětvové průmyslové hodnotové řetězce v potravinářském průmyslu a zpracovatelském průmyslu prostřednictvím kombinace přímých a nepřímých inovačních akcí, jakož i opatření na podporu a budování kapacit.