Rozvoj inovačního klastru zaměřený na udržení excellence a kontinuity členské základny a posílení národních i mezinárodních vazeb se strategickými partnery

Poskytovatel: MPO

Rozpočet: 18 126 471,20 Kč

Projekt navazuje na předchozí rozvojové aktivity a cílí převážně na zkvalitňování a rozšiřování služeb pro členskou základnu klastru Nanoprogress, podporu inovací a zavádění pokročilých technologií do podniků, posílení marketingových a propagačních aktivit, organizaci řady akcí jako jsou národní a mezinárodní matchmakingové workshopy, školení, incomingové mise atd. Dalším cílem je kontinuální posilování a rozšiřování vazeb se strategickými partnery a zlepšování interních a externích procesů za účelem obnovení zlaté známky evropské klastrové excelence.

Registrační číslo projektu: CZ.01.01.01/07/23_011/0001299