NANOPROTECT | Výzkum inovativních nanovlákenných materiálů pro prostředky osobní ochrany

Poskytovatel: Ministerstvo vnitra ČR

Projekt je zaměřen na výzkum polymerních nanovlákenných kompozitních struktur připravených světově unikátní metodou AC elektrostatického zvlákňování s aplikačním potenciálem v prostředích osobní ochrany.

Projekt cíli na dvě aplikační oblasti - respirátory a filtry do masek. V rámci projektu budou zkoumány a dále optimalizovány lineární a plošné nanovlákenné struktury, s cílem dosáhnout maximální efektivity záchytu biologických agens, zejména bakterií a virů, při zachování vysokého uživatelského komfortu. Za tím účelem bude využito jak unikátních vlastností samotných nanostruktur, tak jejich další funkcionalizace pomocí fotokatalytických systémů, či inkorporace dalších aktivních látek.