Kvalitativní parametry nanovlákenných scaffoldů pro oblast humánní, veterinární, potravinářské a speciální aplikace

Poskytovatel: MPO

V rámci tohoto výzkumného záměru je prováděno analytické testování procesu přípravy nanomateriálu z hlediska nežádoucích reziduí v jednotlivých fázích a ve finální struktuře, včetně obsahu funkcionalizujících přísad (fotokatalytické a magnetické). Cílem je dosáhnout optimalizace výrobního postupu po stránce jakosti a zároveň vytvořit spolehlivé kontrolní postupy pro hodnocení. Výstupem výzkumu budou nezbytná jakostní data využitelná pro legislativní schvalovací procesy v dané aplikační oblasti, která umožní efektivnější komercionalizaci konkrétních budoucích vyvíjených produktů.