IoT4Nano - Průmyslová modernizace jedinečných strojů na výrobu nanovlákenných materiálů s vysokou přidanou hodnotou

Poskytovatel: MPO

Primárním cílem tohoto projektu je technologické zlepšení a inovace současného stroje na výrobu nanovlákenných materiálů. 

Stroj bude vybaven hardwarem, který umožní nepřetržitou kontrolu kvality a řízení výrobního procesu a ukládání dat o všech procesních parametrech během výroby. Tato data budou zpracována na míru šitým integrovaným cloudovým řešením založeným na cloudu, které umožní implementaci funkcí systému CRM, ukládání procesních dat a nabídnutí dálkového ovládání stroje. To vše povede k významnému zlepšení kvality výrobního procesu, posílení kontroly kvality a řízení produktu a ke snížení výrobních nákladů, protože osobní přítomnost obsluhy nebude vyžadována během celého výrobního procesu.

Projektový partneři:

APPLIC, s.r.o. http://www.applic.cz/index.php

Circle Garage s.r.l. https://circlegarage.com/