GSSC | Green Small Smart Cities

Poskytovatel: EU

Celkovým cílem projektu je vytvoření Evropského strategického klastrového partnerství v sektoru "Malá chytrá zelená města" (GSSC ESCP-4i) a rozšířit používání udržitelných technologických řešení z Evropy do méně rozvinutých oblastí světa. Toho se plánuje dosáhnout podporou přeshraniční spolupráce mezi seskupeními a podporou internacionalizace evropských malých a středních podniků se špičkovými řešeními, doplňkovými technologiemi a společnou vizí dělat lepší svět.

Konsorcium GSSC kombinuje pět vysoce komplementárních hodnotových řetězců, které se zabývají velmi specifickou mezerou na trhu: Malá města. Projekt GSSC se zaměřuje na srovnání příležitostí a potřeb rostoucích měst: energetická infrastruktura, řešení obnovitelné energie, racionální využívání zdrojů, nedostatečná konektivita, úprava vody, implementace digitálních řešení, snížení uhlíkové stopy a mnoho dalších životně důležitých problémů, které jsou již pokryty ve velkých městech, ale ne ve venkovských a rozvojových oblastech. Projekt GSSC bude podporovat přenos znalostí, řešení, produktů a služeb, aby jim pomohl ve střetu s globálními výzvami, kterým celosvětově čelí.