Funkcionalizovaná nanovlákna pro dentální a dermatologické aplikace

Poskytovatel: MPO

Hlavními cíli projektu bylo urychlit a zkvalitnit regeneraci defektů kožní a kostní tkáně při využití koaxiálních nanovlákenných struktur a navrhnout a zkonstruovat zařízení pro přípravu kombinovaných kompozitních nanovlákenných struktur.

V letech 2012 – 2014 klastr Nanoprogress úspěšně navázal společně se svými členy na výzkum nanovlákenných struktur dalším tuzemským projektem kolektivního výzkumu zaměřeným na dentální a dermatologické aplikace a kombinované kompozitní nanostruktury. Kromě externích firem se projektu účastnilo deset členů klastru. Tento projekt byl podpořen z Operačního programu Podnikání a inovace v rámci výzvy Spolupráce – klastry výzva II (řídící orgán OPPI – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR). Hlavními cíli projektu bylo urychlit a zkvalitnit regeneraci defektů kožní a kostní tkáně při využití koaxiálních nanovlákenných struktur a navrhnout a zkonstruovat zařízení pro přípravu kombinovaných kompozitních nanovlákenných struktur.
V průběhu projektu došlo k optimalizaci kožních krytů a kostních výplní obsahujících koaxiální nanovlákna s enkapsulovanými růstovými faktory. Kostní výplně byly aplikovány do relevantních zvířecích modelů s tím, že došlo k obnově kostního defektu v celém jeho objemu, a tím nárůstu zcela nové, plně funkční kostní tkáně. Dále byly v průběhu projektu navrženy a zkonstruovány dva funkční vzorky zvlákňovacích zařízení využívajících střídavý proud, což je celosvětově unikátní technologie, vyznačující se podstatně vyšší produktivitou v porovnání se standardní technologií využívající stejnosměrného proudu. Vyvinutá AC zvlákňovací zařízení navíc umožňuje velmi efektivně naprašovat nano a mikročástice mezi produkovaná nanovlákna, a tím tvořit kompozitní nanostruktury s širokým aplikačním potenciálem. Projektové cíle byly splněny v plném rozsahu.