AdPack 2 (COSME – ESCP-4i-Strand 2)

Poskytovatel: EU

Účelem tohoto projektu je podpořit meziodvětvovou spolupráci mezi evropskými uskupeními v partnerství a jejich členy z MSP.

Účelem tohoto projektu je podpořit meziodvětvovou spolupráci mezi evropskými uskupeními v partnerství a jejich členy z malých a středních podniků, jakož i podpořit jejich malé a střední podniky v mezinárodním měřítku (Kanada, Čína, USA) a jejich zařazení do chytrých a pokročilých využití balení v globálním hodnotovém řetězci. Toho bude dosaženo vytvořením AdPack EEIG tvořeného 6 evropskými klastry, které spojí různé kompetence, aby mohly uplatnit meziodvětvový přístup k rozvoji moderního globálního hodnotového řetězce inteligentních obalů.