VÚTS, a.s.

Svárovská 619, 460 01 Liberec

Společnost VÚTS, a.s. je základním členem klastru Nanoprogress.

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Společnost VÚTS, a.s. založená v roce 1951, se zaměřuje na výzkum, vývoj a zhotovení strojů a zařízení pro zpracovatelský průmysl a to především v oblasti obráběcí, textilní, polygrafické, potravinářské, balicí a zdravotnické techniky. VÚTS, a.s. se dále zabývá automatizací, vývojem, konstrukcí a stavbou speciálních jednoúčelových strojů, manipulátorů, dopravníků a testovacích zařízení zejména pro dodavatele automobilového průmyslu. Činnost VÚTS, a.s. se vyznačuje nabídkou komplexního souboru služeb od výzkumu a vývoje, zpracování konstrukčního návrhu až po realizaci kompletního technologického celku. VÚTS, a.s. disponuje vlastními výrobními kapacitami pro zajištění prototypové a malosériové výroby strojních dílů, strojů a zařízení. Jsme členem Svazu průmyslu a dopravy ČR.

PRODUKTY A SLUŽBY

Produkty

 • Jednoúčelové stroje a zařízení pro zpracovatelský průmysl
 • Textilní stroje
 • Periferie k obráběcím strojům
 • Montážní a kontrolní přípravky pro palivové, brzdové, klimatizační a další trubičky
 • Speciální měřící technika
 • Axiální a radiální vačky

Služby

 • Vývoj, konstrukce a výroba strojů a zařízení
 • Numerické simulace napětí, deformací, proudových teplotových polí
 • Měření, analýza a snižování hluku a vibrací
 • Měření a analýza mechanických a mechatronických soustav
 • Záznam rychlých dějů
 • Zakázkové 3D měření
 • Prototypová a zakázková výroba
 • 3D TISK
 • Překlady odborných textů aj.