Univerzita Pardubice

Studentská 95, 532 10 Pardubice

Univerzita Pardubice je základním členem klastru Nanoprogress.

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

PROFIL SPOLEČNOSTI

27. června 1950 vznikla Vysoká škola chemická v Pardubicích, později přejmenovaná na Vysokou školu chemicko-technologickou. Na základě nového statutu školy v roce 1991 vznikly dvě fakulty: Fakulta chemicko-technologická a Fakulta územní správy. Ty položily základ pro současnou podobu Univerzity Pardubice. Za dobu své existence vychovala univerzita na 40 tisíc absolventů. Univerzita Pardubice má sedm fakult, na kterých studuje na 7000 tisíc vysokoškoláků. Nabízí vzdělání bakalářské, magisterské a doktorské studium a výběr ze 150 studijních oborů a specializací v oblasti přírodních, technických, společenských i ekonomických věd, uměleckých a zdravotnických oborů.

PRODUKTY A SLUŽBY

Univerzita Pardubice je mezinárodně respektovaným multidisciplinárním střediskem vzdělávání, vědy a výzkumu. Jejím obecným posláním je propojení vysoké kvality vzdělávání s vědou. Prostřednictvím tvůrčího lidského potenciálu usiluje o obecný rozvoj vzdělanosti, zvyšování kvality života a prosperity společnosti.

Zabývá se nepřeberným množstvím projektů se zaměřením např. na antimikrobiální a antivirové úpravy textilií, syntézu TiO2 nanotrubicových vrstev o velké ploše pro efektivní fotokatalytickou degradaci polutantů v plynné fázi a virů či spojení vícerozměrné chromatografie a hmotnostní spektrometrie v kvantitativních přístupech pro detailní charakterizaci lipidomu lidské plazmy.