Uherskohradišťská nemocnice a.s.

J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště

Uherskohradišťská nemocnice a.s. je projektovým členem klastru Nanoprogress.

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Historie Uherskohradišťské nemocnice se začala psát už v roce 1834. Jako o moderním nemocničním zařízení v dnešním smyslu slova se ale dá mluvit zřejmě až v průběhu první světové války. Prvním primářem a ředitelem byl odborný asistent brněnské chirurgické kliniky MUDr. František Kudláč. Od té doby se nemocnice neustále rozvíjela a postupně modernizovala.

PRODUKTY A SLUŽBY

V současné době Uherskohradišťská nemocnice zajišťuje ambulantní a lůžkovou péči v základních a specializovaných oborech na osmi odborných pracovištích chirurgických oborů, dvanácti pracovištích interních oborů a na sedmi pracovištích laboratorního komplementu. Nemocnice primárně pečuje o obyvatelstvo z regionu včetně okrajových oblastí sousedních okresů, ale mnohé aktivity nemocnice mají nadregionální charakter.