Technická univerzita v Liberci

Studentská 1402/2, 461 17 Liberec

Technická univerzita v Liberci je základním členem klastru Nanoprogress.

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Univerzita vznikla v roce 1953 pod názvem Vysoká škola strojní v Liberci, původně s cílem vzdělávat kvalifikované inženýry pro zdejší průmysl. Postupně se záběr rozšiřoval, přibývaly obory i fakulty, což v roce 1995 vedlo k přejmenování na Technickou univerzitu v Liberci. Textilní fakulta je v Evropě jediná svého druhu a nabízí studium perspektivních oborů jako je textilní marketing či návrhářství. Spolu se strojní fakultou tvoří základní kameny technického vzdělávání v Liberci se skvělým renomé. Nejvíce studentů má v současnosti fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, která vzdělává kvalitní pedagogy, ale i profesionály v neučitelských profesích. Ekonomická fakulta si také nemůže stěžovat na nezájem a pilně vychovává ekonomy a manažery pro 21. století. Od svého vzniku patří fakulta umění a architektury k respektovaným a talenty vyhledávaným fakultám. Jedinečné obory na pomezí výpočetní techniky a robotiky nabízí fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií. Zatím nejmladší je fakulta zdravotnických studií, která připravuje zdravotnický personál a technické specialisty pro zdravotnictví.

PRODUKTY A SLUŽBY

  • Dlouholetá tradice v materiálovém, strojním a textilním inženýrství
  • Vlastní špičkové výzkumné a vývojové centrum – Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CxI)
  • Centrum na podporu transferu technologií s cílem rozšířit, prohloubit a podpořit další spolupráci univerzity s firmami a podniky, které mají zájem nejen o samotný transfer technologií, ale i o konkrétní služby (testování, měření atp.) či poradenství z různých oblastí průmyslové a podnikové praxe, či o využití speciálního přístrojového a laboratorního vybavení naší univerzity