Svaz zpracovatelského průmyslu

Smetanova 767, 760 01 Zlín

Společnost Svaz zpracovatelského průmyslu je kolektivním členem klastru Nanoprogress.

 

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Posláním Svazu je aktivně podporovat rozvoj podnikatelského prostředí a rozšiřování možností pro rozvoj zpracovatelského průmyslu, obchodu a služeb.

PRODUKTY A SLUŽBY

- hájit a podporovat podnikatelské a zaměstnavatelské zájmy svých členů,
- zajišťovat informovanost svých členů v oblasti zpracovatelského průmyslu a navazujících služeb, dotací EU,
- monitorovat a vyhledávat možnosti pro zapojení svých členů do projektů dotovaných z EU,
- vytvářet podmínky a podněcovat spolupráci mezi jednotlivými členy,
- zvyšování odborné úrovně svých členů.