Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i.

Kamenná 71, 262 31 Milín

Společnost Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i. je základním členem klastru Nanoprogress

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany (dále také Ústav) je veřejná výzkumná instituce zřízená Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB) na základě zákona č. 341/2005 Sb., za účelem provádění výzkumné a vývojové činnosti v oblasti chemických, biologických a radioaktivních látek (CBRN látek) a pro zabezpečení technické a analytické podpory dozorové a inspekční činnosti SÚJB v radiační ochraně a při kontrole zákazu chemických a biologických zbraní. Ústav na vyžádání podporuje činnost státních orgánů a institucí, organizačních složek státu nebo územních samosprávných celků; poskytuje také odbornou pomoc základním složkám Integrovaného záchranného systému při řešení situací s možným závažným ohrožením obyvatel nebo životního prostředí České republiky. Ústav dále zajišťuje pro externí subjekty ze státního i privátní sektoru, tuzemské i zahraniční, analýzy a odborné expertizy; testování, ověřování a hodnocení detekčních systémů, prostředků osobní i kolektivní ochrany, dekontaminačních systémů a dekontaminantů; školící a výcvikové kurzy zaměřené na rozvoj schopností specialistů v problematice CBRN látek.

PRODUKTY A SLUŽBY

  • Výzkum a vývoj – SÚJCHBO, v.v.i. se v rámci hlavní činnosti zabývá řešením tuzemských i zahraničních výzkumných projektů.
  • Dozorová činnost je zaměřena na podporu plnění úkolů ústředních orgánů státní správy či dalších organizačních složek státu, nebo orgánů územních samosprávných celků v oborech, jimiž se SÚJCHBO, v.v.i. zabývá. Dozorovou činnost zajišťují pracoviště SÚJCHBO, v.v.i. přednostně pro svého zřizovatele, Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Dozorová činnost zahrnuje i pořádání vzdělávacích a výcvikových kurzů pro složky státní správy.
  • SÚJCHBO, v.v.i. je začleněn mezi ostatní složky Integrovaného záchranného systému (IZS) na základě Dohody o plánované pomoci na vyžádání, uzavřené mezi Ministerstvem vnitra – Generálním ředitelstvím HZS ČR a SÚJCHBO, v.v.i. Poskytnutí odborné pomoci ze strany SÚJCHBO, v.v.i. zahrnuje řadu činností, od poradenství a konzultací až po účast specialistů či mobilních analytických skupin na operacích IZS.
  • Technické vybavení, specifické know-how a odborná erudice specialistů SÚJCHBO, v.v.i. jsou využívány také při zajišťování bezpečnosti významných společenských, kulturních či sportovních akcí pořádaných v ČR, případně při řešení mimořádných událostí s výskytem nebezpečných CBRN látek.