Sociedade Portuguesa de Inovação, CEFI, SA

Avenida Marechal Gomes da Costa 1376, 4150–356 Porto

Společnost Sociedade Portuguesa de Inovação, CEFI, SA je základním členem klastru Nanoprogress.

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Sociedade Portuguesa de Inovação (SPI) je poradenská společnost založená v roce 1996 s hlubokými znalostmi soukromého a veřejného sektoru, jakož i procesů, které umožňují jejím klientům podporovat inovace, být konkurenceschopní a generovat růst. SPI funguje jako zprostředkovatel inovací, zejména takových, které vyplývají ze silných vědeckých a technologických příspěvků a úzkého propojení s dynamikou rozvoje a umožňuje tak posilovat síť kontaktů a vytvářet organizační hodnotu. Spolupracují s širokým spektrem veřejných institucí, obchodními asociacemi, klastry, univerzitami, výzkumnými centry, předními mezinárodními organizacemi (Evropská komise) a další.

PRODUKTY A SLUŽBY

  • SPI od samého počátku chápala důležitost inovací v globální, dynamické a měnící se společnosti. V tomto smyslu si SPI rozvinula širokou znalost relevantních aspektů inovačního ekosystému a uplatnila je v souboru činností a služeb, které stimulují a urychlují inovace v jejich různých formách.
  • Věda a technologie mohou rozhodujícím způsobem ovlivnit růst a konkurenceschopnost firem a regionů. SPI svým podnikatelským přístupem, obchodními zkušenostmi a vědeckými znalostmi podporuje pokrok ve vědě a technologii a zároveň vytváří hodnotu pro své klienty.
  • SPI vyvinula diferencované projekty ve specifických oblastech, jako je strategické plánování, územní rozvoj a soudržnost, územní plánování a urbanismus, obnova měst, bydlení, změna klimatu, dekarbonizace, cestovní ruch, přírodní dědictví, kultura a mnoho dalších.
  • SPI má ve svém portfoliu několik projektů v oblasti cestovního ruchu a zemědělství a v posledních letech posílila svou schopnost působit v těchto oblastech.