RPIC Pce s.r.o.

Nová 306, 530 09  Pardubice

Společnost RPIC Pce s.r.o. je základním členem klastru Nanoprogress.

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Společnost RPIC Pce s.r.o. vznikla v roce 2000 vyčleněním poradenské divize ze společnosti SINDAT Pardubice s.r.o., jejíž činnost začala v roce 1991. Od roku 1993 funguje společnost jako Regionální poradenské a informační centrum pro drobné a střední podnikatele. V roce 2001 vyhrála výběrové řízení, vypsané Ministerstvem průmyslu a obchodu na regionální poradenské a informační místa a tím potvrdila svoji kvalitu v regionu Pardubického kraje. Po celou dobu existence se společnost věnuje vedení účetnictví. Zároveň jsou zaměstnanci schopni pomoci s aktuálními dotacemi z Úřadu práce, COVID atp.

PRODUKTY A SLUŽBY

  • Daňové poradenství
  • Vedení účetnictví
  • Vedení daňové evidence
  • Mzdové agendy, personalistika
  • Fúze, přeměny společnosti
  • Zahájení podnikání, procesy
  • Zpracování účetních směrnic
  • Ukončení činnosti, likvidace
  • Ukládání písemností