Nanopharma, a.s.

Nová 306, 530 09 Pardubice

Společnost Nanopharma, a.s. je základním členem klastru Nanoprogress.

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Nanopharma je inženýringová společnost zaměřující se na výzkum, vývoj a výrobu inovativních materiálových řešení s využitím nanovlákenných struktur. Společnost nabízí široké portfolio materiálů a služeb. Od roku 2008 se společnost intenzivně věnuje výzkumu a vývoji nanovlákenných struktur pro niche klinické a technické aplikace. Společnost je schopná připravovat 2D a 3D materiály na míru – ať již specifické buněčné linii, aktivní látce nebo konkrétnímu průmyslovému produktu. V současné době Nanopharma expanduje lokálně i mezinárodně jako výzkumný a vývojový partner řady průmyslových a výzkumných organizací při realizaci jejich inovačních záměrů od konceptu až po pilotní testování.

PRODUKTY A SLUŽBY

  • Klasická nanovlákna s homogenní strukturou jsou připravována pomocí technologie elektrostatického zvlákňování z polymerních roztoků. (Nanopharma, a.s. je schopna dodávat nanovlákenné vrstvy v objemech určených jak pro výzkum a vývoj, tak i pro malo- a velkosériovou výrobu (dermatologie, regenerativní medicína - tkáňové inženýrství, bariérové textilie (roušky), filtrace, izolační materiály, bateriové separátory, funkční vrstvy do oděvů, apod.).
  • Koaxiální nanovlákna, která mají strukturu jádro/plášť s využitím např. k inkorporaci aktivních látek, např. anestetik, antibiotik, imunosupresiv, přírodních látek, růstových faktorů a podobně.
  • Porézní vlákna s využitím v řadě aplikací, neboť vykazují řádově větší specifický povrch oproti vláknům klasickým (filtrace, tkáňové inženýrství, drug-delivery systémy).
  • 3D struktury tzv. scaffoldy, které slouží jako podpůrné konstrukce pro růst buněk z biokompatibilních a biodegradabilních materiálů, které se velice dobře osvědčily pro kultivaci mnoha typů buněk (kmenové, diferenciované – fibroblasty, osteoblasty, hepatocyty, endotelové buňky, apod.).