Kroměřížská nemocnice a.s.

Havlíčkova 660/69, 767 01  Kroměříž

Kroměřížské nemocnice a.s. je projektovým členem klastru Nanoprogress.

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Historie Kroměřížské nemocnice a.s. je prozatím poměrně krátká, avšak svou činností navazuje na více než stoletou tradici nemocnice jako takové. Ta zahájila provoz jako Jubilejní všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. V listopadu roku 1910. Za svou bohatou historii zaznamenala velký rozmach a zejména modernizaci prostorového i technického vybavení. Obchodní společnost Kroměřížská nemocnice a.s. pak vznikla zapsáním do obchodního rejstříku dne 22. září 2005. Od roku 2014 přichází do Kroměřížské nemocnice nové představenstvo ve složení MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA, Ing. Hana Příleská a Ing. Svatava Mazurková. Nový management přichází jako krizový a postupně nastavuje mnoho změn, které vedou ke zlepšování ekonomické kondice společnosti. Ta se během roku 2014 dostala z hranice na pokraji insolvence a končí tento rok kladným hospodařením se ziskem 26,7 milionů korun. V současné době poskytuje svým pacientům lůžkovou a ambulantní péči na velmi kvalitní úrovni, která je doplňována takzvaným komplementem. Dále zajišťuje provoz vlastní dopravní zdravotní služby pro převoz raněných a nemocných pacientů, stejně jako poskytuje služby nemocničního lékárenství.

PRODUKTY A SLUŽBY

Nemocnice nabízí služby v širokém spektru lékařských oborů zahrnující interní a chirurgické obory a dále specializované obory (hemodialýza, gastroenterologie) a ostatní zdravotnické obory jako kožní, rehabilitace, fyzioterapie aj. Součástí je i laboratorní sektor se zaměřením na klinickou biochemii, mikrobiologii, RTG nebo např. magnetickou rezonanci.