KPL invest s.r.o.

sídliště Vajgar 724, 377 01 Jindřichův Hradec

Společnost KPL invest s.r.o. je základním členem klastru Nanoprogress.

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Společnost KPL invest, s.r.o. byla založena v roce 2004 a od roku 2010 působí v oblasti inovativních biomedicínských metod kombinujících nanomateriály a kmenové buňky a dále také v oblasti přípravy nastupujících lékařů do praxe. Předmětem činnosti společnosti je mimo výše uvedené také poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, vývoj a výzkum v oblasti přírodních věd, služby v oblasti administrativní správy a školení v medicínské praxi.

PRODUKTY A SLUŽBY

Stěžejní službou společnosti je v současné době vývoj a in vitro testování nového produktu na bázi osteogenních nanomateriálů obohacených růstovými faktory a osázených kmenovými buňkami, určeného pro hojení a regeneraci kostní tkáně po extrakci zubu. Výsledky vývoje jsou klíčové pro klinické testování produktu a jeho následné schválení a uvedení do klinické praxe.