Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady je základním členem klastru Nanoprogress.

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) je vysoce specializovaným zdravotnickým zařízením poskytujícím zdravotní péči v téměř celém rozsahu medicínského spektra pro své spádové oblasti Prahy 3 a Prahy 10, v některých oborech i pro pacienty z celé Prahy, východních Čech a v případě popálených pacientů z celých Čech. Vizí fakultní nemocnice je neustálý růst kvality poskytované péče a stále větší specializace na vybrané obory, především na traumatologii – léčbu těžce raněných pacientů, na kardiologii a kardiochirurgii a v neposlední řadě na péči o těžce popálené pacienty. Součástí nemocnice je také komplexní onkologické centrum, které zajišťuje léčbu (včetně nejmodernější léčby zářením – radioterapie) pro dospělé pacienty s nádorovým onemocněním.

 

PRODUKTY A SLUŽBY

Nemocnice poskytuje své služby na 28 interních klinikách pokrývajících celé medicínské spektrum. Součástí nemocnice jsou také specializované ústavy patologie, soudního lékařství a laboratorní diagnostiky. Kromě růstu kvality péče se nemocnice v uplynulých několika letech intenzivně věnuje zlepšování postavení a komfortu pacientů v procesu léčby. Snahou je vycházet vstříc jejich individuálním potřebám, dostatečně a otevřeně je informovat o jejich stavu a možnostech léčby a zajistit jim důstojné zacházení a potřebné soukromí.