Bioinova, a.s.

Vídeňská 1083, 142 00 Praha

Společnost Bioinova, a.s. je základním členem klastru Nanoprogress.

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Bioinova byla založena v roce 2008 jako spin-off firma ÚEM AVČR s cílem zvýšit aplikační potenciál a účinnost transferu inovací vzešlých z výzkumných institucí do klinické praxe jejich napojením na podnikatelskou a aplikační sféru. V roce 2010 získala Bioinova povolení Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) k aseptické výrobě léčivých přípravků na bázi mezenchymálních kmenových buněk z kostní dřeně pro klinická hodnocení fáze I, II a III. Výroba probíhá v čistých prostorech třídy A/B v souladu s pravidly Správné Výrobní Praxe (SVP). Bioinova je biotechnologická společnost zaměřující se na výzkum a vývoj moderní buněčné terapie. Vyvíjí léčebné přípravky na základě kmenových a jiných buněk získaných z kostní dřeně a tukové tkáně. Jejich bezpečnost a účinnost hodnotí v preklinických a posléze v klinických studiích. Léčebné přípravky testuje také v kombinaci s komerčně dostupnými i vlastními biomateriály ve snaze rozvíjet další směry v oblasti regenerativní medicíny. Dále se věnuje i komerčnímu využití buněčných přípravků v oborech, které nevyžadují klinické studie.

PRODUKTY A SLUŽBY

Co se týče produktů, Bioinova, s.r.o. nabízí přípravky v režimu hodnocení léčivých přípravků neboli přípravky určené pro klinické studie jako jsou například

  • BiCure™ ortho MSCp – přípravek moderní terapie, účinná látka kultivované MSC z kostní dřeně
  • BiCure™ ophthalmo MSCy – přípravek moderní terapie, účinná látka kultivované MSC z kostní dřeně
  • BiCureSol™ (Biological Care Solution) – roztok pomocných látek pro skladování a transport buněk (zachování viability buněk při 2-8 oC minimálně 72 h bez použití DMSO nebo jiných kryoprezervantů)
  • Kondiciované medium
  • Stromální vaskulární frakce z tukové tkán

Nabízené služby zahrnují kupříkladu

  • Poradenské služby v SVP činnostech
  • Zkoušky na sterilitu – metodou přímého očkování dle platného Lékopisu (čl. 2.6.1 a 2.6.27) s možností využití alternativního stanovení na zařízení Bact/ALERT včetně příslušných validací
  • Fenotypizace buněk průtokovou cytometrií
  • Smluvní výroba léčivých přípravků moderní terapie (LPMT) pro klinické studie