V4Clusters Go International

Nanoprogress spolu s CREA Hydro & Energy, CzechBio a Metal Cluster se účastnili vzdělávacího workshopu o internacionalizaci řízení klastru, který organizuje Národní sdružení clusterů. Manažer klastrů pan Komárek vysvětlil publiku, jak se účast na mezinárodních projektech a spolupráce s dalšími klastrovými organizacemi může dostat daleko za jejich hranice, přinášet jim nové možnosti a otevřít nové trhy. V rámci své prezentace také zdůraznil význam evropské iniciativy v oblasti klastrové excelence a zlepšení správy klastrů s cílem poskytnout svým členům služby s přidanou hodnotou. Projekty AdPack, #innodrop a Natureef byly účastníkům představeny a během akce byly sdíleny mnohé zajímavé kontakty, názory a nápady. Budoucí spolupráce pak byla projednána a plánována přímo mezi účastníky.

Grow your region 6. 11. 2017

Nanoprogress se účastnil mezinárodní konference Grow your region ve Valencii. Bílá kniha Evropské komise o budoucnosti Evropy a její sdělení o rozběhu a zvětšování komunikace naznačily potřebu větší průmyslové spolupráce a strategických vazeb mezi regionálními a místními ekosystémy. Jeho nedávné sdělení o „Posílení inovací v evropských regionech“ 3 a strategie EU pro průmyslovou politiku také vyzývá k silnější strategické meziregionální spolupráci, udržitelné vazby a investice.

Návštěva izraelského velvyslance

Dne 4. 4. 2019 v rámci návštěvy CXI TUL navštívil velvyslanec Daniel Meron laboratoř klastru Nanoprogress. Izraelský velvyslanec si prohlídl praktickou ukázku přípravy nanovlákenné jádrové příze

Study visit Solartys 6. 11. 2017

Nanoprogress se zúčastnil mezinárodní akce zaměřené na zvýšení kompetencí klastrového managementu, studijní analýzy excelentních klastrů, kteří jsou součástí evropské sítě klastrové excelence. V rámci této akce byly analyzovány dva klastry se stříbrnou a zlatou známkou klastrové excelence. Analýzy slouží k mapování společných oblastí spolupráce, k hodnocení struktury klastru, interních a externích komunikačních procesů, řízení klastru a dalších strategických oblastí klastrové excelence. Získané informace byly velmi přínosné a budou využity při přípravě k dosažení zlaté známky a zlepšení služeb poskytovaných členům klastru.
Analýza je zaměřena zejména na následující oblasti a aspekty:
-Struktura klastru
o Složení členské základny
o Kompetence členské základny
– Typologie, vedení a spolupráce
o Monitorovací a kontrolní procesy
o Organizace a vedení klastru
o Interní řídící procesy
o Interní a externí komunikace

Návštěva laboratoří v rámci strojírenského fóra

Dne 27.3.2019 klastr Nanoprogress uvítal návštěvníky strojírenského fóra pořádaného na Technické univerzitě v Liberci (TUL). Návštěvníci mohli spatřit přípravnu nanovlákenných materiálů na laboratorních zařízeních a prohlédnout si zařízení.

Unikátní stroj z Liberce chrlí metry nanovláken

Vědci na Technické univerzitě v Liberci vyvinuli nový způsob výroby nanovláken. Umožňuje to speciální stroj. Z elektrody se odvíjí zázračná nanovlákenná vlečka a vznáší se v okolním vzduchu unášená elektrickým větrem. Nanovlákna prýští doslova jako voda ze sprchy a obalují odvíjející se přízi. Na vývoji stroje a jeho zkoušení se roky podílely vědecké týmy fakult strojní a textilní Technické univerzity v Liberci (TUL) a Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace. Vývoj stroje také podpořila klastrová organizace Nanoprogress.
(Zdroj: https://liberec.idnes.cz/stroj-liberec-nanovlakna-zdravotnictvi-fdp-/liberec-zpravy.aspx?c=A171101_145204_liberec-zpravy_jape)

Cosmoprof 2019 Bologna

Ve dnech od 12. do 15. 3. 2019 se jeden z našich členů, Sindat, zúčastnil předního světového veletrhu Cosmoprof v italské Bologně. Tento veletrh spojuje všechny oblasti kosmetického průmyslu, od surovin až po hotový výrobek.

Zlatý klastr Nanoprogress na dni klastrů

Národní klastrová asociace ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, Fakultou managementu a ekonomiky (FAME) uspořádala 4. října ve Zlíně Den klastrů ve Zlínském kraji jako své již čtvrté zastavení po krajích ČR. Stejně jako v Pardubickém, Středočeském a Jihomoravském kraji bylo cílem této akce seznámit širší veřejnost, média, politiky a všechny krajské klastrové stakeholdery, k nimž patří firmy, univerzity, školy, inovační a regionální rozvojová infrastruktura, s činností a úspěchy klastrových organizací v jejich kraji a v celé republice. Záštitu nad akcí převzali hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek a primátor města Zlína MUDr. Miroslav Adámek.

O náročném postavení manažerů klastrů a jejich významu pro zdárný rozvoj klastrové organizace se přítomní dozvěděli při jejich představení, které vyvrcholilo oceněním toho nejlepšího z nich. Ocenění Zlatý klastr 2016 z rukou Pavly Břuskové za NCA a Adriany Knápkové za UTB převzal Ing. Luboš Komárek, manažer klastru Nanoprogress, z.s. Kritériem letošního hodnocení klastrových organizací totiž byla dynamika jejich rozvoje, což klastrová organizace Nanoprogress prokázala na nejvyšší úrovni. V hodnocení klastrových organizací, které prováděla FaME a NCA v letech 2012 a 2016 se v pořadí výkonnosti Nanoprogress posunul z 27. na 3. místo. O dlouhodobé angažovanosti FaME v hodnocení klastrových organizací a rozvoji klastrové politiky v ČR formou výzkumů, zpracování certifikovaných metodik a projektů, např. nedávný projekt visegrádských zemí V4ClusterPol, informovala ve svém vystoupení prof. Drahomíra Pavelková. (části textu jsou převzaty z http://klastr-portal.cz/cs/den-klastru-ve-zlinskem-kraji 10.10.2017)

 

International Conference on Textile Coating and Laminating 2019

Ve dnech od 14. do 15. 3. 2019 se jeden z našich členů, Nanopharma, zúčastnil mezinárodní prestižní konference Textile Coating and Laminating v Berlíně, kde vystoupil a přednášel k používání nanovláken do textilií.

Český NANO sektor se představil v Británii

Propojit české univerzity a firmy působící v oblasti nanotechnologií s potenciálními obchodními a výzkumnými partnery z Velké Británie bylo cílem Czech Nano Days, projektu ekonomické diplomacie organizovaného velvyslanectvím ČR v Londýně ve spolupráci s agenturou CzechInvest, sekcí místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace a Asociací nanotechnologického průmyslu ČR. Čeští zástupci jednali s předními britskými vědeckými pracovišti – Imperial College, London Centre for Nanotechnology a University of Cambridge. Průběh české nano mise do Spojeného království na jednu stranu ukázal, že česká expertíza v nano oblasti není v Británii neznáma, jsou zde např. používány v ČR vyráběné elektronové mikroskopy či stroje na výrobu nanovláken. Na druhou stranu rychle se rozvíjející britský trh komerčně využívaných produktů založených na nanotechnologiích nabízí nové příležitosti pro české firmy. Mise proběhla ve dnech 12.–14. 6. 2017 a české klastry zde reprezentoval Luboš Komárek z nanotechlogického klastru Nanoprogress.

International Conference

Ve dnech od 14. do 15. 3. 2019 se jeden z našich členů, Nanopharma, zúčastnil mezinárodní prestižní konference Textile Coating and Laminating v Berlíně, kde vystoupil a přednášel k používání nanovláken do textilií.

Nanoprogress na týdnu inovací 2017

Klastr Nanoprogres se zúčastnil na Inovačním veletrhu probíhajícího v rámci Innovation Summit Prague, hlavní události Týdne inovací ČR 2017 v nejmodernější budově ČVUT. Týden inovací ČR 2017 organizuje European Leadership & Academic Institute (ELAI), nabízející inovativní workshopy s předními byznys osobnostmi ČR a je největší událostí roku, která je zaměřená na podporu inovací, nejnovější technologie a umělou inteligenci. Událost se uskutečnila od 22. do 28. května 2017. V rámci prezentace naši technici předváděli přístroj pro výrobu nanovláken, vyrobených pomocí střídavého zvlákňování, takzvaný AC spinner.

IMDEA Água Madrid

Dne 25.5.2018 se manažer klastru účastnil akce pro rozvoj mezisektorové přeshraniční spolupráce, kterou pořádala Česká centra společně s velvyslanectvím ČR v Madridu. Místem konání bylo výzkumné centrum IMDEA água zabývající se řešením společenských výzev v oblasti vodohospodářství. Součástí programu byl networking, prezentace a návštěva výzkumných pracovišť tohoto předního institutu.

Veletrh TechTextil 2017 ve Frankfurtu nad Mohanem

8.5. – 12.5. 2017 Zástupci klastru Nanoprogress se zúčastnili největšího světového veletrhu v oblasti textilních technologií Techtextil/Texprocess 2017 ve Frankfurtu nad Mohanem. Klastr zde prezentoval své úspěchy ve výzkumu a vývoji nanostruktur a jejich aplikace v oblasti textilního průmyslu a dalších odvětvích. I přes značnou celosvětovou popularitu nanotechnologií byla tato oblast na veletrhu značně okrajovou, velká část vystavovatelů byla z ČR, což potvrzuje dominanci České republiky v oblasti textilních nanotechnologií. V rámci veletrhu proběhla řada jednání o možnostech budoucí spolupráce. Byla dohodnuta spolupráce na společném projektu s Deutsche Institute für Textil und Faserforschung a Allianz Faserbasierte Werkstoffe Baden-Würtenberg.

Techconnect USA

V období mezi 12. 5. 2018 a 18. 5. 2018 se manažer klastru účastnil výstavy Techconnect USA. Tato akce je jednou z největších nanotechnologických událostí Spojených států, která každoročně přitahuje specialisty v oblasti nových materiálů, elektronicky, obranného průmyslu, energetiky či biomedicíny / biotechnologií. Kromě zástupců evropských, amerických a asijských firem se ho účastní i univerzity a vědecké instituty a představitelé amerických organizací a agentur včetně Ministerstva energetiky či obrany. Vysokou přidanou hodnotu představila možnost networkingu a získání informací o aktuálních trendech v nanotechnologické oblasti USA.

České nanotechnologie se prezentovaly v USA

Ve dnech 25. – 28. října 2016 zástupci českých firem, klastrů a akademických institucí navštívili východní pobřeží USA, aby zde prezentovali jak potenciálním partnerům, tak místním elitním výzkumným institucím, včetně věhlasného bostonského MIT, české nanotechnologie, které patří především v oblasti nanovláken ke světové špičce. Součástí mise českých nanotechnologických společností pod názvem Czech Nano Show 2016 vedené prezidentem Asociace nanotechnologického průmyslu ČR Jiřím Kůsem byl i manažer klastru Nanoprogress Luboš Komárek. Výzkumnou část mise pak zastupoval představitel brněnského centra CEITEC. Klastr Nanoprogress zde prezentoval nejen své úspěchy v oblasti kolektivního výzkumu a vývoje, ale také českou a evropskou klastrovou politiku, Národní klastrovou asociaci a důležitost Evropských strategických klastrových partnerství (ESCP), především platformy „AdPack“, jejímž spoluzakladatelem je právě klastr Nanoprogress.

Nanoday v Bruselu

Dne 3.5.2018 se zástupci klastru Nanoprogress, p. Janoušek a p. Komárek společně s dalšími členy účastnili propagační akce Nanoday Brussels, která probíhala přímo v srdci Evropského Parlamentu. Akce byla organizovaná Nanoprogressem společně s ALDE, CzechInvestem a Nanoasociací ČR a cílem bylo upozornit na potenciál České republiky v Nanotechnologiích a zajistit tak další podporu tohoto dynamicky se rozvíjejícího odvětví.

Nanoprogress rozvíjí koncept trojité šroubovice v Libereckém kraji

Nanotechnologie představují dnes jednu z nejperspektivnějších oblastí výzkum a vývoje, což se odráží v tom, že byly zařazeny mezi klíčové znalostní domény definované v národní RIS3 strategii. Na úrovni regionů jsou nanotechnologie ústřední zejména pro Regionální inovační strategii Libereckého kraje, který se prostřednictvím Rady pro výzkum, vývoj a inovace aktivně zapojuje do jejích rozvojových koncepcí a praktické implementace. Mezi zástupce této rady je zařazen také klastr Nanoprogress a jeho členové, Technická univerzita v Liberci a VÚTS a.s. Díky dlouhodobé aktivní spolupráci mezi Libereckým krajem a klastrem Nanoprogress byly dva z jeho připravovaných projektů „Rozvoj technologické infrastruktury klastru Nanoprogress“ a „Výzkum a vývoj specificky funkcionalizovaných nanovlákenných struktur širšího aplikačního využití“ zařazeny do Akčního plánu Regionální inovační strategie Libereckého kraje. Kraj dále přislíbil, že se bude účastnit zasedání takzvaných uživatelských výborů, které budou složeny převážně z malých a středních podniků nebo výzkumných organizací a budou moci směrovat průběh plnění podprojektů kolektivního výzkumu k vyššímu aplikačnímu potenciálu. Dojde tak k rozšíření této unikátní platformy o zástupce veřejné správy a zintenzivnění přenosu cenných informací a zkušeností pro efektivní implementaci RIS3 strategie, účinnou podporu akcelerace spolupráce mezi MSP a výzkumnou sférou. Jedná se o významné posílení konceptu trojité šroubovice, tedy součinnosti soukromé, veřejné a akademické sféry v klastru, s cílem úspěšného zavádění výzkumných a vývojových výsledků do praxe.

Workshop pro diseminaci klastrové excellence

Dne 5.4.2018 proběhla na půdě Technické univerzity v Liberci akce pro diseminaci získání zlaté známky evropské klastrové excelence. Toto prestižní ocenění znamená, že Nanoprogress je v České republice číslem jedna mezi klastry a zároveň patří mezi 5 % nejlepších klastrů v Evropě, a dokládá, že tento klastr je v oblasti nanotechnologií a nanoprůmyslu vedle univerzit jedním z nejdůležitějších subjektů v České republice. Za Nanoprogress se akce zúčastnil p. Komárek a p. Havlíček a mezi ostatní účastníky byli zástupci kraje, rektor technické univerzity a široká veřejnost.

Česko je NANO v Rakousku

Dne 20. 4. 2016 se uskutečnila na Velvyslanectví ČR v Rakousku prezentace českých nanotechnologickych firem. Jejím cílem bylo představit rakouským podnikatelským subjektům a odborným mediím unikátní know-how českých nanotechnologických firem a ukázat, proč se Česká republika řadí mezi světovou nanotechnologickou špičku. Nanoden ve Vídni pořádal v rámci projektu ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí Obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Rakousku ve spolupráci s Asociací nanotechnologického průmyslu ČR a agenturou CzechInvest. Nanoprogres se účastnil společně s členskou firmou Pardam. Účastník za Nanoprogres byl Luboš Komárek.

Nanoprogress získal zlatou známku klastrové excelence

Klastr Nanoprogres v prosinci 2017 získal zlatou známku klastrové excelence. Na jejím získání se podílel celý manažerský tým a díky kvalitní práci a připravenosti se klastr zařadil do úzké skupiny excelentních klastrů ve světě.

Základní informace a historie projektu Cluster Excellence
Tento projekt přišel v rámci práce organizace European Cluster Excellence Initiative (ECEI). ECEI vznikla v roce 2009 pod dohledem European Commission, DG Enterprise and Industry s cílem podpory klastrových organizací po celé Evropě. Během následujících tří let se uskutečnilo celkem 13 projektů v 9 zemích po celé Evropě, které byly zaměřeny na studii problematiky řízení klastrů s cílem vývoje praktické metodologie a nástrojů pro podporu neustálého zlepšování činností klastrových organizací v oblastech své činnosti.

Nanoprogress na druhém českém Nano dnu

Klastr Nanoprogres se 16. 3. 2016 zúčastnil společně se svými členy (TUL, Pardam, Filtrex) semináře s prezentací výsledků, který proběhl v rámci druhého českého Nano dne. Cílem semináře bylo seznámit veřejnost s nanotechnologiemi a nanoprodukty.
Nanoden je událost, na níž přední české firmy představují veřejnosti novinky z oblasti nanotechnologií. Již druhý ročník této akce se konal šestnáctého března v prostorách Biologického parku v Brně. Představily se zde například firmy vyrábějící nanovlákna, nanobavlnu či oblečení z nanočástic stříbra. (části textu jsou převzaty z www.munimedia.cz 2.22.2017)
Odkaz na akci:
http://www.munimedia.cz/prispevek/praseci-kejda-a-saty-pro-tehotne-i-o-tom-jsou-nanotechnologie-10045/
 

Czech is nano Portugal

13.11.2017 Nanoprogress prezentoval České nanotechnologie v Portugalsku. Cíl prezentací byl založení spolupráce s portugalskými výzkumnými ústavy a sdílení revolučních výsledků, kterých bylo dosaženo za pomoci vědců a společností působících v oblasti výzkumu a využívání nanotechnologií. Získané kontakty vedli k založení konkrétních spoluprací mezi klastrem Nanoprogress a portugalskými výzkumnými středisky.

Adpack meeting 2.3.2016

Cílem pracovního setkání se zástupcem Portugalské firmy SPI bylo podpoření internacionalizace a mezinárodní spolupráce klastru Nanoprogres. SPI jako konzultační firma s rozsáhlými mezinárodními zkušenostmi bude s klastrem spolupracovat na mezinárodních projektech a podporovat marketingové a internacionalizační aktivity klastru. Účastník za Nanoprogres byl Luboš Komárek a další účastníci byli Noelia Docil Mayan, SPI Portugalsko.