NA(NO) PIVO | Experimentální systém pro rozvoj využití nanotechnologií v pivovarství a nápojovém průmyslu

Poskytovatel: MPO

Projekt se zaměřuje na aplikaci vysoce inovativních nanostruktur do pivovarnické oblasti. Hlavním zaměřením je uplatnění nanomateriálů pro efektivní využití technologické i odpadní vody za účelem dosažení cílových parametrů a posílení udržení senzorických a kvalitativních vlastností samotného piva. 

Cílem projektu je v rámci výzkumného ústavu (VÚPS) vybudovat experimentální infrastrukturu pro bezprostřední experimentální adaptace technických řešení z oboru materiálových a částicových nanotechnologií umožňující zrychlený test předpokladů, odhalení nedostatků a nalezení nových míst pro uplatnění. V rámci 4 domén projektu pak zlepšit filtraci technologické i odpadní vody, vytvořit biologickou formu nanonosiče pro stabilizaci chuti a řízu, případně pro minimalizaci gushingu (přepěňování) za předpokladu, že se podaří prokázat schopnost nanomateriálů biologického původu s garantovanou rezistencí zadržet potenciální induktory jakými jsou hydrofobní polypeptidy, některé kovy jako železo, nikl nebo cín a zejména oxaláty, uplatnit nosiče pro mikrobiologickou kontrolu provozu a zdokonalit obalové formy (např. bag-in-box), aby byl potlačen nežádoucí vstup kyslíku do nápoje a bylo zabráněno úniku oxidu uhličitého jako nosiče řízu piva v podobě, kterou spotřebitel ocení jako řešení pro delší udržitelnost nápoje v domácích podmínkách.