Inovace technologie střídavého zvlákňování a vývoj z ní odvozených strojírenských, kosmetických a environmentálních produktů

Poskytovatel: MPO

Projekt je zaměřen na vývoj a realizaci zásadních inovací AC zvlákňovacích zařízení pro přípravu polymerních lineárních a plošných kompozitních nanostruktur s ohledem na zpracování nových materiálů a přípravu nových produktů, zejména z oblasti kosmetických a biomedicínských přípravků, textilních výrobků, filtračních a environmentálních technologií.

Cílem projektu je realizovat vývoj za účelem zásadních inovací AC zvlákňovacích zařízení pro přípravu polymerních lineárních a plošných kompozitních nanostruktur s ohledem na zpracování nových materiálů a přípravu nových produktů, zejména z oblasti kosmetických a biomedicínských přípravků, textilních výrobků, filtračních a environmentálních technologií. Cílem je inovovat stávající AC technologii tak, aby došlo k výraznému navýšení provozní kapacity technologie do poloprovozního stavu, který umožní jak zpracování nových materiálů, tak kontinuální přípravu velkých vzorků pro finální produkty s komerčním potenciálem.