ZODPA, s.r.o.

Rybná 716/24, 110 00 Staré Město, Praha

Společnost VYRTYCH a.s. je základním členem klastru Nanoprogress.

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

Společnost ZODPA s.r.o. se zaměřuje na inovativní způsoby zpracování odpadů energetickou i materiálovou cestou. Průnik s nanotechnologiemi využívá v rámci filtrace vzdušnin, konstrukce katalyzátorů a v selektivním čištění odpadních vod. Spolupracuje v rámci výzkumu s VŠB – TUO (projekt v programu Aplikace – Katalytická mineralizační jednotka), je součástí konsorcia v projektu Národní centrum kompetence polymerních materiálů a technologií pro 21. století a zabývá se vývojem inovativních postupů valorizace materiálů z použitých elektrozařízení. V rámci odpadového hospodářství se soustředí na konstrukci technických a energetických zařízení pro zpracování čistírenských kalů.