BIOENERGO - KOMPLEX, s.r.o.

Pod Hroby 130, 280 02 Kolín

Společnost BIOENERGO – KOMPLEX, s.r.o. je základním členem klastru Nanoprogress.

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Společnost BIOENERGO – KOMPLEX, s.r.o., sídlící v Kolíně, je lisovna olejnin, která vyrábí surový filtrovaný řepkový olej pro potravinářské i technické účely a řepkové výlisky. Součástí objektu je i elektrárna, která vyrábí elektrickou energii spalováním čisté biomasy. Myšlenkou projektu je kompletní využití rostliny k potravinářským, technickým a energetickým účelům jako trvale obnovitelný zdroj. Společnost v roce 2013 zahájením zkušebního provozu lisovny obnovila dávnou tradici lisování řepkového oleje v Kolíně, první menší závod na ruční lisování olejů zde byl založen již v roce 1843.

PRODUKTY A SLUŽBY

  • Elektřina a teplo – Energocentrum dodává teplo ve formě páry o parametrech 0,4 MPa/200 °C a může dodávat teplo v teplé vodě o teplotě 40–50 °C.
  • Technický olej – Surový řepkový olej získaný po druhém stupni lisování.
  • Potravinářský olej – Surový řepkový olej upravený pouze MECHANICKOU FILTRACÍ, BEZ JAKÉKOLIV RAFINACE či dalších úprav.
  • Řepkové expelery – Výlisky (expelery) vznikají jako vedlejší produkt při lisování řepkových semen. Nejčastěji se využívají jako krmivo, protože obsahují vysoký podíl dusíkatých látek i vysoký podíl tuku, což zajišťuje vysokou hodnotu jak z hlediska bílkovinného, tak i energetického.
  • Hnojivo z rostlinného popele s charakterem minerálního draselnovápenatého hnojiva.
  • Pelety pro účely spalování a výroby elektrické energie anebo tepla.
  • Směsný řepkový olej – Používá se jako surovina pro výrobu potravin, pro přímé použití jako potravina, pro teplou úpravu pokrmů.
  • Rafinovaný řepkový olej – Používá se jako surovina pro výrobu potravin, pro přímé použití jako potravina, pro teplou úpravu pokrmů.
  • Řepkový olej pro krmné účely určený k přímému zkrmování nebo pro výrobu krmných směsí.